Цени

Цена  на курса за категория В и М: .

 • Цена на шофьорски курс Категория B – 500 лв.
 • Цена за категория М – 100лв.
 • Цена на изпит по Теория пред ДАА за категории B и М – 50 лв.

Цената включва:

 • Държавна такса за допускане до изпит
 • Банкови такси за превод
 • Изготвяне и обработката на необходимите документи
 • Подаване на документите в РД „Автомобилна администрация“ гр. София
 • Допълнителен час за провеждане на изпита
 • Цена на изпит по практическо управление на МПС пред ДАА за категория B – 50 лв.

Цената включва:

 • Държавна такса за допускане до изпит
 • Банкови такси за превод
 • Изготвяне и обработката на необходимите документи
 • Подаване на документите в РД „Автомобилна администрация“ гр. София
 • Допълнителен час за провеждане на изпита
 • Вътрешни изпити по Теория и Практика  – 20лв.

Цената може да бъде изплащана и на няколко вноски по споразумение -за ученици и студенти – отстъпка от цената.

Допълнителни учебни часове за курсисти, който считат, че задължителните 31 учебни часа са им недостатъчни :

1 учебен час от 50 минути – 20лв.

Допълнителни часове по кормуване – на наш, както и възможност на ВАШ автомобил:

1 учебен  час от 45мин –  20 лв.

Реклами