Обучение

Категория “В” – водач на лек автомобил.
Обучението включва 2 модула теория :
* “Безопасност на движението по пътищата”, ”Общо устройство на МПС” и управление на лек автомобил.
Теоретичният модул включва 40 учебни часа. Лекциите се провеждат в учебния кабинет на фирмата.
Обхващат обучение по “Безопасност на движението по пътищата”,” Общо устройство на МПС”.
Фирмата осигурява учебни помагала за подготовка.
* Практическо обучение (управление на автомобил) – 31 учебни часа с учебен автомобил по ваш избор.
ВЪСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНИ ТОЧКИ КАТ:
Веднъж годишно водачът може да възстанови не повече от 13 точки (1/3 от лимита).
За тази цел той трябва да премине курс на допълнително обучение, който се провежда всяка събота и е с продължителност 6 часа.С издадения от фирмата документ  на водача му се възстановяват 13 точки,но не повече от определения лимит от 39 точки.
Не забравяйте, че контролните точки не са самоцел, а регулатор на страстите зад волана!
Те отдавна са практика в развитите европейски страни!
Пазейки контролните си точки, вие пазите от трагичен инцидент себе си, хората, които возите,
Реклами